.

Általános iskolai beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel.

Kedves Szülők! 

A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja ebben az évben:

2024. április 18. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2024. április 19. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozás helye: 1073. Budapest Kertész utca 30.

Kétféle módon kezdeményezheti  gyermeke beiratkozását:

1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is.

Feltétlenül vigyék magukkal az alábbiakat: 

    • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
    • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
    • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
    • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye;

Továbbá a honlapon letölthető formában megtalálható nyilatkozatokat is:

  • Adatlap (magyar, angol verzió)
  • Nyilatkozat törvényes képviseletről
  • Nyilatkozat Etika/Hit-és erkölcstan oktatásról
  • Nyilatkozat napközi igénylésről
  • Adatkezelési nyilatkozatok

 2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

A honlapon megtalálható útmutató szerint.

A beiratkozás napján a szülőnek – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választotta – meg kell jelennie személyesen az intézményben, és bemutatni a szükséges okmányok / dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát!


 A tankötelezettség megkezdésének elhalasztása

Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további 1 nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A halasztási kérelem határideje azonban már lejárt, a kérelmet 2024. január 18-ig lehetett csak benyújtani.
 A nem magyar állampolgárságú kiskorú is tanköteles Magyarországon, amennyiben
 
a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. 


Külföldön töltött tanulmányi idő

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságának, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel. 
 

Néhány egyéb fontos tudnivaló

• Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

• Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

• Ha nem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába szeretnék beíratni a gyermeket, akkor is meg kell adni a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezés során. 

Iskolavezetés

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Adatlap

Adatkezelési nyilatkozat 1.

Adatkezelési nyilatkozat 2.

Nyilatkozat a napközi igényléséhez

Nyilatkozat a törvényes képviseletről

Nyilatkozat a Hit- és erkölcstan oktatásról

Diákigazolvány igénylés

KRÉTA elektronikus ügyintézés – Beiratkozás az általános iskolába

DOCUMENTS TO DOWNLOAD:

Enrolment form

Student sheet

Declaration – legal representation

Declaration on daycare

Declaration – Ethics or religious studies

Student card