.

Tájékoztatás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásáról a 2023/2024-es tanévre

 Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))

Személyes beiratkozás időpontja: 2023.04.20-án és 21-én

A beiratkozás helyszíne: 1073. Budapest, Kertész utca 30.

A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül, azonban az elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetén a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása 2023. április 20-án és 21-én  szükséges.

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz előírt dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

 Ezek az alábbi dokumentumok:

 • személyi igazolvány (vagy születési anyakönyvi kivonat)
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • TAJ kártya
 • Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:

 • törvényes képviselet
 • életvitelszerű ottlakás
 • Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem

Ha a szülőnek nincs ettől eltérő szándéka, a körzetes iskola a gyermeket automatikusan felveszi. Az iskolánk körzete honlapunkon megtalálható.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

 Magyar állampolgárságú tanköteles tanuló, amennyiben külföldön kívánja folytatni tanulmányait, be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak.

 Nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles, ha

 • befogadott jogállású
 • jogerősen Magyarországon tartózkodik
 • bevándorló, letelepedett jogállású

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. (Nkt. 50.§(1))

 A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató https://www.erzsebetvarosiiskola.hu/ iskolánk honlapján megtalálható.