Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. §-a értelmében 2023. május 20-ig van lehetőségük.

Amennyiben módosítani szeretnék az idei évi választásukat,

kérjük, töltsék le a Szülői nyilatkozat 2023. elnevezésű dokumentumot, mely e levél mellékleteként elérhető.

Ezt a nyilatkozatot teljeskörűen kitöltve, aláírva, dátumozva, szkennelve/fotózva legkésőbb

2023. május 20-ig szíveskedjenek válaszlevélben vagy gyermekük osztályfőnökének visszajuttatni.

A dokumentum nyomtatva az iskola portáján is elérhető azok számára, akiknek így megfelelőbb. Kérjük, töltsék ki, majd adják le a megadott határidőig.

Közzétesszük azon egyházak listáját is, akik iskolánkban oktatást vállalnak, így hit-és erkölcstan oktatás igénye esetén közülük választhatnak.

Fontos információ!

Ha a tanuló ebben a tanévben Etika vagy Hit-és erkölcstan oktatáson vesz részt és azt a következő tanévben változtatás nélkül folytatni szeretné, a nyilatkozatot nem kell kitölteni!

Tisztelettel:

Budapest, 2023. március 29.                                                             Iskolavezetés

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. §-a

„(7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

(8) Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan-oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan-oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.”

A Szülői nyilatkozat 2023 ITT tölthető le.

Adatkezelési tájékoztató hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban ITT olvasható.

.

Tisztelt Szülők!.

A 2023/2024. tanévi iskolai hit- és erkölcstan oktatás részleteiről

iskolánk Dob utca 85. alatti épületében

2023. március 13-án hétfőn 16.00 órától,

iskolánk Kertész utca 30. alatti épületében

2023. március 14-én kedden 16.00 órától

az érdekeltek közreműködésével tájékoztatót tartunk.

Tisztelettel:

2023. február 17.                 Iskolavezetés