.

Ikt.sz.: klik201491001/00183-1/2023

Tárgy: tájékoztatás Etika/Hit- és erkölcstan oktatásról

Tisztelt Egyházi Hivatalvezető!

Ezúton értesítem, hogy az

Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

és Művészeti Szakgimnázium

1073 Budapest, Kertész u. 30. szám alatti iskolájában

2023. március 14-én kedden 16.00 órakor

 valamint

1077 Budapest Dob utca 85. szám alatti iskolájában

2023. március 13-án hétfőn 16.00 órától

tájékoztató keretében lehetőséget biztosítunk az egyházak számára a bemutatkozásra.

Ekkor az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adhatnak az érdeklődő szülőknek arról,  hogy iskolánkban igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

Az egyházak iskolánkba eljuttatott tájékoztató anyagát az iskolai honlapon közzétesszük.

Tisztelettel:

Kelt: Budapest, 2023. február 1.                                             Iskolavezetés