2022. január 27-én – az előző félévekhez hasonlóan – meghirdetésre került a Karinthy Frigyes-ösztöndíj felhívása a 2021-2022. tanév I. félévének tanulmányi eredményeire vonatkozóan.
A kérelem benyújtására jogosult az iskola azon tanulója, aki Erzsébetvárosban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és az év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja a felhívásban meghatározottat. A kérelem adatlapja mellé csatolni szükséges a tanuló lakcímkártyájának másolatát (az erzsébetvárosi lakóhely ellenőrzése érdekében), valamint az év végi eredményét igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát. A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. március 1. (kedd).

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében elhelyezett iratgyűjtő ládában, vagy postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat az alábbi linkre kattintva olvashatja el:

https://www.erzsebetvaros.hu/page/karinthy-frigyes-oesztoendij?fbclid=IwAR2ad6SlWW193FdGbDVzAqu1yjVbvWdQuFvZxYsvXyWrPx7q3YZl9YrnS1U