PÁLYÁZAT AZ ÖVEGES DÍJ ELNYERÉSÉRE

Az Erzsébetvárosi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium Kertész utcai székhelye
pályázatot hirdet iskolánk 7., 8., és 9. és 10. évfolyamos diákjai számára az ÖVEGES DÍJ elnyerésére. Évfolyamonként 2 tanuló részesülhet jutalomban.

A pályázat célja a természettudományos tantárgyak népszerűsítése a fent említett korosztályok számára.

A pályázat benyújtásának feltételei:

  • a reáltárgyak iránt érdeklődés a tanórákon és a tanórai kereteken túl
  • biológia, földrajz, fizika valamint kémia tantárgyak év végi átlaga minimum négyes
  • a fent említett tárgyakból szorgalmi, valamint külön feladatok vállalása
  • a reáltárgyakban lemaradást mutató osztálytársak korrepetálása, felzárkóztatása

A pályázat beadása: 2021. június 1-ig, Győri Ildikó igazgató helyettesnek

A pályázat elbírálása: A pályázatokat az iskola természettudományi munkaközössége közösen bírálja el.

A sikeresen pályázó tanulók értékes jutalomban részesülnek a tanévzáró ünnepélyen.