JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
  • K30
  • Dobsuli
  • Kedves Szülők! A dob szerdák és a Dobsuli nyílt napjainak időpontjairól bővebben ITT olvashat.
  • Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot hirdetett meg a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatására. Bővebb információt IDE kattintva olvashat. A pályázati adatlapok ITT érhetők el.
  • Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága pályázatot hirdetett meg a nagycsaládosok és egyszülős családok üdülésének támogatására. Bővebb információt IDE kattintva olvashat. A pályázati adatlapok ITT érhetők el.
  • Szeretettel várjuk Önöket programsorozatunkra. Bővebb információt ITT olvashat.
  • Kedves Szülők! Az ŐSZBÚCSÚZTATÓ VÍGASSÁGOK családi nap programjáról bővebben ITT tájékozódhat!
  • Tisztelt Szülők! A "KertészKedd" és a K30 nyílt napjainak időpontjairól bővebben ITT olvashat.


INDULÓ OSZTÁLYAINK

 

1.a programozás-angol

Az osztályban kiemelten oktatjuk az angol nyelvet, kiscsoportos formában, jól felszerelt tantermekben. Az első két évfolyamon ráhangoló, játékos szókincsfejlesztő foglalkozások folynak. Harmadik és negyedik évfolyamtól a nyelvoktatás célja, hogy előkészítse a felső tagozatos emelt szintű angol oktatás nyelvtani hátterét. A programozást, pedig ne a képernyő elé tapadó, érthetetlen kódokat pötyögtető gyerekeket képzeljünk el!

Sokáig még egy kódsort sem kell írniuk, mégis kódolni tanulnak. Később komoly programnyelveket lesznek képesek használni, így ezzel a tudással biztos a sikerük az álláspiacon.Mire a hozzánk járó gyerekek felnőttek lesznek, a programozás alapfokú ismerete már olyan követelmény lesz, mint a nyelvtudás.  Számtalan játékos, képességfejlesztő, mozgásos, manuális tevékenységgel alapozzuk meg a későbbi digitális írástudást, az algoritmikus gondolkodást, az alkotást, a tervezést.  Az órákon megtanulják, hogy egy problémára többféle jó megoldás is születhet, megismerkednek az új ötletekkel, játékos kísérletezéssel, új önkifejezési eszközt sajátítanak el.  Ha megtanulják a programozás alapjait, a logikájuk és a problémaoldó képességük mindenképpen fejlődik – és ez segíti őket, hogy mindezt felnőttként is felhasználják a különböző élethelyzetekben.

1.b művészeti osztály

Ide azokat a gyerekeket várjuk, akik a művészetek iránt érdeklődnek. Az osztályban kiemelt figyelmet fordítunk a művészeti nevelésre. A rajz, színjáték, tánc, ének segítségével a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására törekszünk. A felvett kisiskolások külön tánc és dráma foglalkozásokon vesznek részt. Tanulmányaikat folytathatják tovább szakközépiskolánk színitagozatán, ahol érettségit szerezhetnek.  Az osztályok tudásukat minden évben bemutatókon és színielőadásokon mutathatják be.

 Szórólap letöltése

 

Keresés