Felhívás Karinthy Frigyes-ösztöndíj iránti kérelem benyújtására

2020-2021. tanév I. félévi eredmények alapján

 Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő – testülete ismét meghirdette a Karinthy Frigyes Ösztöndíjat!

A 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet alapján Karinthy Frigyes-ösztöndíjban részesülhet a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanuló. Az ösztöndíj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtani.

A vonatkozó felhívás, az önkormányzati rendeletet: 

A kérelem nyomtatvány: