ÖKO TÁMOP 3.1.4 Erasmus+


FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT ÉS A FÖLD NAPJA A KERTÉSZ UTCÁBAN

Az elmúlt héten zajlott iskolánkban felső tagozaton is a Fenntarthatósági témahét, azon belül megemlékeztünk a Föld napjáról. A legtöbb órán valamilyen formában szóba került a téma, és az órához kapcsolódó otthoni feladatok, projektek is arra irányultak, hogy az éppen aktuális órai anyagot hozzák összefüggésbe a gyerekek a fenntarthatósággal.
A 7. a osztályosok nyelvtanórán a minőségjelzőről tanultak, így otthoni feladatuk az volt, hogy készítsenek egy prezentációt vagy dokumentumot "A minőségjelző és a fenntarthatóság" témában, melyben szerepeljenek minőségjelzős szószerkezetek.
- Horváth Natália: Környezetünk védelmezése címmel készített egy beadványt
- Demeter Richárd küldött egy prezentációt és írt egy fogalmazást is.
- Kocsonya Gábor: A hulladék keletkezése és kezelése címmel szerkesztett egy dokumentumot.
- Mezei László az atomerőművekről értekezett.
A 6. d osztályosok Ady Endre: A föl-földobott kő című versét tanulták éppen, ezért házi feladatként "Fenntarthatóság és haza, hazaszeretet" címmel kellett készíteniük fogalmazást, prezentációt vagy rajzot (kézzel, vagy számítógépen).
- Lakatos Nikolett és Czeglédi Alexa számítógéppel rajzolt.
- Müller-Aczél Gárdony fogalmazást készített és rajzokkal is illusztrálta a füzetében.
- Kurek Lili szöveges dokumentumban elmélkedett a témáról.
Az 5. d osztályosok a János vitézt olvassák irodalomórákon. Mivel épp a 21-22. fejezetnél jártak, azt kapták feladatul, hogy keressenek a természetre utaló költői kifejezéseket, idézeteket a két részből, és rajzolhattak is hozzá. Angolórán egy kvízt oldottak meg.
- Szűcs Gergely a füzetében dolgozott.
- Zhou Yuxin ügyesen oldotta meg a kvízt.