ÖKO TÁMOP 3.1.4 Erasmus+


Leendő elsős tanítóink

Ismerjék meg a 2021/2022-as tanév tanítóit:

 Prinz Dorottya 

Két tanítási nyelvű osztály 1.k

Prinz Dorottya vagyok. Tanulmányaimat az ELTE francia-művészettörténet szakán kezdtem. Ösztöndíjjal egy évet töltöttem Franciaországban. Közben a tanító (angol műveltségterület) szakra is jelentkeztem, amelynek elvégzése utána a mesterképzést egy londoni egyetemen végeztem. A Dobsuliban négy éve tanítok elsősorban angolt és angol civilizációt, de korábban magyarórákat is tartottam. Három éve mint osztályfőnök is támogathatom huszonnégy egyéniség fejlődését és egy multikulturális közösség alakulását. Emellett segítem a Diákönkormányzatot is, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a diákok hallassák hangjukat, és tegyenek közösségükért.

Gyerekekkel már régebb óta, több mint 10 éve foglalkozom. Táboroztattam középiskolában kisgimnazistákat, később hátrányos helyzetű gyerekeket, és önkéntesként részt vettem a Bátor Táborban is. Tanulmányaim mellett a táborokban szerzett tapasztalataim adják tanításom alapját. Hiszek abban, hogy a játéknak és az alkotásnak elképesztő ereje van: építi a közösséget, fejleszti a kreativitást, a problémamegoldó készséget, az önismeretet, és még megannyi más területet. Az óráim magját tehát a különféle játékok adják, és központi szerepet kap az alkotás akár angol-, vagy magyarórákon is. Ahhoz, hogy ezek működni tudjanak, a gyerekekkel közösen egy olyan biztonságos közeget teremtünk, ahol lehet kérdezni, hibázni, és saját ötletekkel, megoldásokkal előállni.

Célom, hogy a negyedik év végére, a gyerekek magabiztosan tudjanak írni, olvasni, számolni, és merjék használni az angol nyelvet. Talán még fontosabb számomra, hogy szilárd alapot biztosítsak ahhoz, hogy megtanuljanak tanulni, gondolkodni és kifejezni véleményüket. Arra törekszem, hogy nyitottak maradjanak a világ és egymás iránt, elfogadással forduljanak önmaguk és társaik felé, és vigyázzanak közvetlen, illetve tágabb környezetükre. Tanítóként nem a tudás átadása a feladatom, hanem hogy kereteket biztosítsak a világ felfedezésére.
Szeretettel várom a jövendőbeli elsősöket!

Ujvárosi Mónika,
Csuhai Gábor

Két tanítási nyelvű osztály 1.d

Több mint 30 éve dolgozom iskolánkban. Mint osztályfőnök, rendszerint 4 évig vagyok együtt osztályaimmal, ez nagy érzelmi biztonságot jelent a gyerekeknek. Jelenleg két tanítási nyelvű osztályban tanítok, az angol nyelv kivételével minden tárgyat. Két éve napközis tanító bácsink van, érkezése felfrissülést, új színeket hozott az osztály életébe is, de kettőnk számára is inspiráló a „tapasztalt tanító néni- pályakezdő tanító bácsi” együttműködése.
Célunk, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, jó kedvvel tanuljanak, sok élményt gyűjtsenek tanórákon és a szabadidős foglalkozások során is. Tanítási módszereink megválasztásakor figyelembe vesszük a gyermek képességeit, hogy tehetsége, személyisége mindinkább kiteljesedhessen. Az iskolakezdés hatalmas lépés minden kisgyermeknek, ezt a folyamatot szeretnénk legjobb tudásunk szerint segíteni, támogatni. Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!

Spieszné Szabó Krisztina (Kriszta néni) osztálytanító
Rónyai Éva (Éva néni) napközis tanító

Programozás-emelt szintű angol (fél osztály); Tánc és mozgás-emelt szintű angol (fél osztály) 1.a

Az iskolakezdés, váltás a családias nevelést biztosító óvodából az iskola világába, sosem volt problémamentes feladat, ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a folyamatot megkönnyíteni a kisiskolások számára. Munkánk során elsődleges célunk, hogy a gyerekek örömüket leljék a tanulásban, az ismeretszerzésben jussanak sikerélményekhez, valamint saját tapasztalatok alapján tegyenek szert ismeretekre, ezzel is fejlesztve problémamegoldó gondolkodásukat. Minden kisgyermek ügyes, tehetséges valamiben, nekünk pedig észre kell vennünk, meg kell találnunk, hogy miben.
A tanulás mellett nagyon fontosnak tartjuk a közösségformálást is. A gyerekek érezzék jól magukat abban a közösségben, ahol a mindennapjaik nagy részét töltik. Alakuljon ki bennük az egymásra figyelés, a felelősségvállalás képessége. Igyekszünk a munkánk során, a szülőkkel összhangban, szeretetben nevelni, tanítani a ránk bízott gyermekeket. Ebben a szellemben várjuk leendő elsőseinket.

Murgulyné Lakatos Melinda

Művészeti-emelt szintű angol osztály 1.m

Murgulyné Lakatos Melinda vagyok. Már óvodás koromban pedagógus szerettem volna lenni és mindent megtettem érte, hogy ez az álmom teljesüljön. Érettségi után 2 évig egy kis faluban tanítottam, képesítés nélkül, itt sok tapasztalatot gyűjtöttem. Ezek az évek megerősítettek abban, hogy a pedagógus pálya lesz a hivatásom. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán végeztem tanító szakon, magyar műveltségi területtel. Több mint 20 éve vagyok tagja a Dobsuli tanári testületének. Amikor ebbe az iskolába érkeztem, már tudtam, hogy jó helyen vagyok. Segítőkész, kiváló kollégák vettek körül, akiktől sokat tanultam.
Fontosnak tartom, hogy a hozzánk érkező gyerekek jól érezzék magukat, boldogan járjanak iskolába. A gyerekek szerint én egy tyúkanyó vagyok, akihez mindig oda lehet futni egy szerető ölelésért. Ezt régi tanítványaim is gyakran megteszik. A nevelésen kívül sok lényeges dolog van, például, hogy elsajátítsák az olvasás, írás, számolás képességét. Kiemelt célomnak tartom az olvasóvá nevelést. A gyerekekkel sok mesét olvasunk, ahol használhatják saját fantáziájukat, amely ebben a korban még szabadon szárnyal. A mesék világával könnyebb megszerettetni az olvasást, de felhasználom esztétikai és erkölcsi nevelésre is. Óráimat igyekszem érdekessé és humorossá tenni, játékos feladatokkal segítek a tananyagot elsajátítani. A gyerekek fejlődése szempontjából nagyon fontos a finommotorikus mozgás fejlesztése, amit különböző kézműves technikákkal érek el. Ezeknek a foglalkozásoknak eredményeként esztétikus darabok kerülnek ki a gyerekek kezei közül, amik örömet okoznak a szülőknek, de a szépírás kialakulását is elősegítik.Osztályfőnökként nem csak az egyéni nevelés a feladatom, hanem megtanítani a diákoknak, hogyan kell csapatként működni és jó osztályközösséget létrehozni. Erre jó lehetőséget kínálnak az osztálykirándulások, színházlátogatások és egyéb közös programok. Magánemberként én is édesanya vagyok, ami abban segít, hogy mind a két oldalról megértsem a gyerek- pedagógus és pedagógus-szülő kapcsolatot.
Célom, hogy a közösen eltöltött évek alatt megtanuljanak önállóan tanulni, gondolkodni, idejüket beosztani, egymással és a felnőttekkel megfelelőenkommunikálni.
Szeretettel várom a leendő elsősöket!