ÖKO TÁMOP 3.1.4 Erasmus+


Központi írásbeli felvételi információk (2021)

A vizsga időpontja: 2021. január 23. 10:00.

Helyszín:1073 Budapest Kertész utca 30.

Megjelenés: 9:30 órakor, ekkor tekinthető meg a terembeosztás.

Felszerelés: íróeszköz (ceruza, toll, ) vonalzó, körző, radír. Számológép használata tilos!

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán a szakértői bizottság által kiadott kedvezményekre jogosultak. Ennek igénybevételéhez a szakértői bizottság határozatának fénymásolatát  kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.

Ha valaki nem tudja megírni január 23-án a felvételi dolgozatot, és hiányzását orvosi igazolással igazolja, pót alkalommal írhatja mega központi írásbeli vizsgát. Az idén két pót alkalom lesz:

1. pót alkalom: január 28. 14:00, aki az eredeti időpontban igazoltan nem tud megjelenni, orvosi igazolás bemutatásával a pót időpontban írja a felvételi vizsgát

A rendes és az első pót alkalmon vizsgázó diákok számára az írásbeli dolgozatok megtekintése február 3-án lesz.

2. pót alkalom: február 5. 14:00, „azok számára, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.” Az EMMI határozata itt olvasható: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020_EMMI_hatarozat_kozepfoko_isk_felveteli.pdf

A 2. pót alkalmon vizsgázók számára megtekintés február 10-én lesz.

KÖZPONTI ÍRÁSBELI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE:

2021. január 29-én (pénteken) 8-16 óráig a könyvtárban (Kertész utca 30.).