ÖKO TÁMOP 3.1.4 Erasmus+


INDULÓ OSZTÁLYAINK - 2020/2021 - 1. évf.

 

INDULÓ OSZTÁLYAINK

Két első osztályt indítunk, két választható profillal:

Programozás és emelt óraszámú angol

Dráma - tánc és emelt óraszámú angol 

 Programozás

Ebben a csoportban a programozás nem a hagyományos informatika oktatását jelenti. Számtalan játékos, képességfejlesztő, mozgásos, manuális tevékenységgel alapozzuk meg a későbbi programozást, az algoritmikus gondolkodást, az alkotást, a tervezést. 

A tanórákon megtanulják, hogy egy problémára többféle jó megoldás is születhet, megismerkednek az új ötletekkel, játékos kísérletezéssel, új önkifejezési eszközt sajátítanak el.  Ha megtanulják a programozás alapjait, a logikájuk és a problémaoldó képességük mindenképpen fejlődik – és ez segíti őket, hogy mindezt felnőttként is felhasználják a különböző élethelyzetekben.

Mire a hozzánk járó gyerekek felnőttek lesznek, a programozás alapfokú ismerete már olyan követelmény lesz, mint a nyelvtudás. 7., 8. évfolyamon megismerkednek a gyerekek az programozási szaknyelv alapvető kifejezéseivel.

Dráma - tánc

Ide azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretik a zenét, a verseket vagy szívesen rajzolnak. Az osztályban kiemelt figyelmet fordítunk a művészeti nevelésre. A rajz, színjáték, tánc, ének segítségével a gyerekekben rejlő képességek kibontakoztatására törekszünk. A felvett kisiskolások külön tánc és dráma foglalkozásokon vesznek részt első osztálytól nyolcadik osztályig ezen felül a 3. osztálytól választhatnak  plusz rajz- vagy ének órát.

Az osztályok tudásukat minden évben bemutatókon és színielőadásokon mutathatják meg. A felső tagozatosok már több éve nagy sikert érnek el a József Attila Színház színpadán.

Tanulmányaikat folytathatják tovább szakgimnáziumunk színitagozatán, ahol érettségit szerezhetnek. 

Emelt óraszámú angol

Napjainkban az idegen nyelv ismerete és a digitális írástudás elengedhetetlen. Ebbe az osztályba jelentkező tanulók egyszerre ismerkednek angol nyelvvel és a programozással is. Az első két évfolyamon ráhangoló, játékos szókincsfejlesztő nyelvi foglalkozások folynak. 3. és 4. évfolyamon a nyelvtanítás célja, hogy előkészítse a felső tagozatos emelt óraszámú angol oktatást.

5. osztálytól 8. osztályig heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, így a gyerekek eljuthatnak a nyelvi alapvizsgáig.