JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost
  • K30
  • Dobsuli
  • Tanévnyitó 2018.


A következő tanévben szükséges taneszközök, felszerelések listája:

1. osztály

2. osztály

3.osztály

4.osztály

Kedves Szülők!

Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben működik. 
A pedagógiai feladatok megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a sokszínű tevékenységeket, így fontos szerepet kap a mindennapi testmozgás, a művészetek, a beszédtechnika, az idegen nyelvek és az informatika tanítása. 
Iskolánk a két nagy múltú jogelőd intézmény sokirányú képzési lehetőségeivel és tanáraink folyamatosan megújuló tudásával várja tanítványait, hogy közös munkával, lélekben és tudásban gazdagodva engedhesse útjukra őket.

Tillinger Péter 
igazgató

Mit kínálunk?

  • Óvoda-iskola átmenetet segítő bevezető szakasz
  • Nyelv, informatika, dráma, tánc, zene
  • Komplex képességfejlesztés
  • Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
  • Környezettudatos nevelés
  • Változatos szabadidős tevékenységek 

Tájékoztató lap letöltése

 

 

 

 


Szeretettel várjuk Önt és Gyermekét foglalkozásainkra és nyílt napjainkra!

 


  „KERTÉSZKEDD”

2017. október 10.

2017. november 14..

2017. november 28.

2017. december 12.

2018. január 16.

2018. január 30.

2018. február 13.

A foglalkozások 16.30-tól 17.00-ig tartanak.

 

Nyílt napjaink:

2018. január 16.

2018. január 30.

 2018. február 13.


9 órától tanítási órák látogatása a leendő tanító néniknél,

11 órától igazgatói tájékoztató az iskoláról.

 

A nyílt napokra a gyermekeket is sok szeretettel várjuk! 

 

„DOBSZERDA”

 

2017. január 4. angol dalok és mondókák

 2017. január 18.  angol dalok és mondókák

2017. február 1. 
angol dalok és mondókák

2017. január 11. 
kézműves foglalkozás

2017. január 25.
  kézműves foglalkozás

2017. február 8.
  kézműves foglalkozás

A foglalkozások 16.00-tól 16.35-ig tartanak. „Dobszerda” activities:
January 4th, 11th,  18th, 25th, February 1st, 8th  2017 from 4.00 to 4.35 pm.

 

Nyílt napjaink:

2017. február 15.,

2017. február 22.

2017. március 1.

Program: 9 órától tájékoztató az iskoláról, 10 órától tanítási órák látogatása.

A gyermekeket is szeretettel várjuk!

 

Open days: February 15th, 22nd,  March 1st  2017

Introduction of the school from 9 am, visiting lessons from 10 am.


 
   

 


Módosítás: 2018. március 05. hétfő

2017/2018-as tanév rendje

A 2017/2018. tanévben a tanítási év

 első tanítási napja: 2017. szeptember 1. (péntek)

 utolsó tanítási napja: 2018. június 15. (péntek).

 

A tanítási napok száma

 az általános iskolákban száznyolcvan nap,

 a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc nap,

 Az első félév

A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart.

A tanítás nélküli munkanapok

általános iskolában hat,

szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli

Újdonság a rendeletben a pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap bevezetése,amely egy nappal megnöveli az iskolák által tervezhető tanítás nélküli munkanapok számát.Ennek alapján a jogszabály külön is rögzíti, hogy egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

A tanítási szünetek

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

 A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 4. (csütörtök).

 A tavaszi szünet 2018. március 30-tól 2018. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 29. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 9. (hétfő).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket a 2018/2019. tanévben a hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyekről. A részletekről ITT olvashat.

 

A 2018/2019. tanévben hit-és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyekről szóló tájékoztató ITT olvasható.

 

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban 2018. március hónapban tájékoztató napot szervezünk. A tájékoztató napon az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adnak az érdeklődő szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg. 

 Tisztelt Szülők!

A vonatkozó előírásoknak eleget téve tájékoztatjuk Önöket, hogy az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában mely egyházi jogi személyek vállalnak hit-és erkölcstan oktatást a 2018//2019. tanévben.

 Hit- és erkölcstan oktatás eljárásrendje a 2018/19-es tanévben

 Jogszabályi háttér


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján

97. § (7) etika órát vagy az e helyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát felmenő rendszerben kell megszervezni.


A 20/2012. EMMI rendeletnek megfelelően:

14.§ (5) Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló

b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán vagy kötelező erkölcstan órán kíván részt venni.

 

Nyilatkozat

A szülőnek előzetesen írásban, egységes formanyomtatványon kell nyilatkoznia arról, hogy

 a) az etika vagy a hit- és erkölcstan órát,
 b) a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.

A nyilatkozatot a leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozás alkalmával juttatják el az iskolába. Az aláírt nyilatkozatokat az iskola összesíti és átadja az egyházi jogi személynek, valamint a fenntartó tankerületi igazgatónak.

 

 


 

 

 

 

 

 

Keresés